Pravila korištenja


Uslovi - pravilnik korištenja BIHWeb.biz usluga
Prihvatanje uslova - Kompletiranjem i slanjem narudžbe preko interneta ili potpisivanjem računa podrazumjeva se da Korisnik prihvata i da je saglasan sa uslovima i principima poslovanja definisanim ovim pravilnikom. Korisnikom se smatra pravno i fizičko lice koje koristi usluge i IT resurse BIHWeb.biz. Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost, i BIHWeb.biz ne daje nikakve garancije niti je odgovoran za eventualne štete koje Korisnik može pretrpjeti korištenjem usluga i servisa. BIHWeb.biz zadržava pravo da odbije pružiti uslugu bilo kome.

Čuvanje podataka - Podaci za registriranje kao i ostale informacije koje Vas mogu osobno identificirati podliježu uslovima naše Police o privatnosti, koja glasi:
 
Polica o privatnosti:
Vlasnici i administratori BIHWeb.biz nikada neće davati na uvid ili prodavati, razmjenjivati, ili na bilo koji način objavljivati Vaše lične podatke koje možete ostaviti na našem sajtu. Ovo ne vazi u slučaju pokretanja kriminalne procedure protiv korisnika BIHWeb.biz usluga, kada BIHWeb.biz može dati potrebne podatke nadležnim istražnim organima, ukoliko je se Korisnik ponašao na nezakonit način.

Plaćanje - Plaćanje računa se vrši na račun matične firme - vlasnika BIHWeb.biz kod poslovne banke. Za korisnike iz Bosne i Hercegovine, na sve cijene se obračunava PDV u iznosu od 17%. Sve plaćene usluge korisnici imaju pravo koristiti do isteka perioda zakupa usluge, uz dodatnih 15 dana za prebacivanje odn. pravljenje sigurnosnih kopija podataka, ako korisnik ne želi produziti zakup usluge. Ovo se ne odnosi na zakup domena koje postaju nedostupne nakon isteka zakupa. BIHWeb.biz će korisniku poslati predračun za produžetak zakupa usluge 15 dana prije isteka zakupa. BIHWeb.biz zadržava pravo da odbije zahtjev za produženje zakupa usluge Korisniku ukoliko se utvrdi da se Korisnik ne ponaša u skladu sa uslovima iz ovog pravilnika ili bez drugog obrazloženja.

Nelegalna upotreba - Usluge i servisi BIHWeb.biz se mogu koristiti isključivo za legalne namjene. Prenošenje, čuvanje ili distribucija bilo kojih materijala ili podataka koji nisu u skladu sa zakonom je zabranjeno. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: materijale zaštićene autorskim pravima, zaštitne znakove, robne marke, poslovne tajne ili druge materijale koji se koriste bez ispravne dozvole, materijale koji su uvredljivi, predstavljaju ilegalnu prijetnju ili krše izvozna prava. Primjeri nedopuštenih sadržaja i linkova su: piratski softver, hakerski programi ili datoteke, warez materijali, muzičke i video datoteke, skripte i sadržaji za odrasle (pornografija).

Sigurnost - Narušavanje sigurnosti sistema ili mreže je strogo zabranjeno, i može biti podložno krivičnom gonjenju. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: nedopušten pristup, korištenje, skeniranje/testiranje mrežne sigurnosti i mjera zaštite, podataka ili prometa, ometanje drugih Korisnika BIHWeb.biz i drugih mreža, e-mail bombardovanje, pokušaji preopterećivanja mreže i DOS napadi, prisluškivanje TCP/IP prometa.

Odgovornost - Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje dolaze sa njegovog korisničkog računa, bilo koje prirode. Korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog računa i obavezan je čuvati svoje pristupne podatke (login / password). Korisnik preuzima odgovornost za sve materijale koji se nalaze na njegovom korisničkom računu, i akcije koje mogu proisteći iz korištenja istih, bez obzira da li je to dozvolio ili ne. Korisnik se slaže da će nas odmah obavijestiti o bilo kojoj nedozvoljenoj upotrebi svog računa korisnika ili lozinke.
Korisnik je dužan da se brine o sigurnosnim nadogradnjama programa/skripti koje su instalirane preko njegovog korisničkog računa.

Neželjeni komercijalni e-mail - SPAM - Slanje masovnih neželjenih komercijalnih e-mail poruka ili SPAM kroz ili preko BIHWeb.biz servisa je najstrožije zabranjeno. BIHWeb.biz zadržava pravo da isključi račun bilo kojeg Korisnika za kojeg se utvrdi da je slao SPAM e-mail poruke, bez prethodnog upozorenja, trajno ili privremeno. Korisnik prihvaća opće prihvaćenu definiciju SPAM poruka koja se može naći na adresi http://spam.abuse.net/overview/whatisspam.shtml

Zloupotreba BIHWeb.biz IT resursa - Svaki pokušaj da se nanese šteta BIHWeb.biz infrastrukturi, servisima ili korisnicima je najstrožije zabranjen. Zadržavamo pravo da bez ikakvog upozorenja suspendujemo ili isključimo korisnika za kojeg se utvrdi da je kriv za zloupotrebu svog korisničkog računa. Ako želite prijaviti zloupotrebu ili kršenje ovih pravila molimo Vas da kontaktirate: abuse email

Akcije koje BIHWeb.biz može poduzeti - Ignorisanje bilo kojeg od navedenih uslova korištenja je osnova za isključenje korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Aktivnost koja rezultira isključenjem ili suspedndiranjem korisničkog računa može dovesti do trajenog isključenja bez mogućnosti povrata servisa. Ukoliko se dokaže da je korisnik bio žrtva hackerskog napada i da je zloupotreba nastala usljed neadekvatno zaštićenih materijala na korisničkom računu, nakon otklanjanja sigurnosnih propusta, korisnički račun će biti ponovo aktiviran. Žalbe vezane za zloupotrebu servisa će biti ispitane i ukoliko se Korisnik nađe krivim, njegov račun će biti isključen, a Korisnik obavješten. Kada se pronađe Korisnik koji krši ovaj pravilnik, BIHWeb.biz će pokrenuti istragu. Tokom trajanja istrage, Korisniku je moguće ograničiti pristup servisima kako bi se spriječile daljnje nedozvoljene aktivnosti. Zavisno od prekršaja pravila, korisnički račun se može suspendirati, isključiti ili ograničiti korištenje servisa. U slučaju kršenja ovih uslova koji izazovu trajno isključenje korisničkog računa BIHWeb.biz nije obavezan da izvrsi povrat novca uplaćenog za korištenje usluge.

Odricanje od odgovornosti - BIHWeb.biz neće snositi odgovornost za bilo koju štetu nastalu od usluga ili prodaje robe od strane korisnika trećim licima koje su prodane ili date na koristenje trećim licima od strane BIHWeb.biz korisnika. BIHWeb.biz nije odgovoran za bilo koje štete koje Vaš posao moze doživjeti. BIHWeb.biz ne daje garancije bilo koje vrste za usluge koje pružamo. Ovo uključuje gubitak podataka.

Promjena uslova korištenja - BIHWeb.biz zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uslov korištenja ili njegov dio bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme.